Giới thiệu

Đối tác - Hợp tác quốc tế

Khẳng định vị thế labo hàng đầu tại Việt nam và khu vực, trong những năm qua trung tâm  đã…
Hệ thống phòng Xét Nghiệm

Hệ thống phòng Xét Nghiệm

Trong nhiều năm qua, chúng tôi tự hào là một Labo tiên phong trong công nghệ, nhân lực trình độ…

Về iLOCI

Trung tâm Công nghệ sinh học phân tử iLOCI – thành viên thuộc Viện Sinh Học Phân Tử LOCI  là đơn vị…

Dịch vụ

Scroll to Top