Hủy

Kết quả xét nghiệm ADN có được làm bằng chứng trước tòa không?

Chủ nhật, 26/08/2018

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kết quả đó để làm bằng chứng trước tòa, nhưng lưu ý là bạn có thể sử dụng kết quả đó của các trung tâm hoặc Viện có chuyên môn về xét nghiệm di truyền ADN. Trung tâm Xét nghiệm ADN - Giám định gen iLOCI hoàn toàn có đủ chức năng thực hiện các kết quả xét nghiệm ADN Pháp lý.