Hủy

Thủ tục xét nghiệm ADN có phức tạp không? Cần bao nhiêu thời gian?

Chủ nhật, 26/08/2018

Thủ tục xét nghiệm ADN hoàn toàn đơn giản, khoảng 15 đến 20 phút cho một ca xét nghiệm.

Có hai loại thủ tục: 

  • Xét nghiệm ADN phục vụ cho mục đích pháp lý: Quý khách phải mang theo giấy tờ tùy thân và do chuyên viên của trung tâm sẽ trực tiếp lấy mẫu.
  • xét nghiệm ADN cho mục đích dân sự, cá nhân: Quý khách chỉ cần mang mẫu lấy ở nhà tới làm xét nghiệm là được