Hủy

Tính pháp lý của kết quả xét nghiệm ADN từ iLOCI?

Chủ nhật, 26/08/2018

Kết quả ADN phục vụ mục đích pháp lý được sử dụng cho các cơ quan pháp lý như

  • – Sứ quán các nước (di dân, nhập quốc tịch), nhận con, làm giấy khai sinh, …
  • – Tòa án các cấp.
  • –  Sở Tư Pháp.
  • –  UBDN Quận, Huyện, Thành Phố, Sở ban ngành….. Kết quả xét nghiệm ADN đều được các cơ quan pháp lý Việt nam chấp nhận.