Hủy

Kết quả iLOCI phục vụ pháp lý

Thứ ba, 07/08/2018

Trong cuộc sống hiện đại, sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN (xét nghiệm huyết thống cha - con ) để xác định huyết thống là điều khá phổ biến.Theo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ, trong đó có quy định chứng cứ để chứng minh quan hệ cha-mẹ- con tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật Hộ tịch  phải trình các giấy tờ, văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha -con, quan hệ mẹ- con.

Với hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc tế, chúng tôi đã được công nhận bởi:

 • Tòa án nhân dân
 • Sở tư pháp các tỉnh
 • UBND Quận huyện - Phường xã
 • Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Đại sứ quán Liên hiệp Anh
 • Đại sứ quán Hàn Quốc
 • Đại sứ quán Nhật bản
 • Đại sứ quán Pháp
 • Đại sứ quán Đức
 • Đại sứ quán Italy
 • Đại sứ quán Nga
 • Đại sứ quán Trung Quốc
 • Và hơn 70 Đại sứ quán khác.