Hủy

Các loại mẫu sử dụng trong xét nghiệm ADN

Trên cơ sở về khoa học, đa số các tế bào của con người đều chứa ADN. Tuy nhiên, rất nhiều người lầm tưởng về việc xét nghiệm ADN là phải lấy mẫu máu thì mới chính xác.

10 sự thật thú vị về ADN

Thứ năm, 01/01/1970, 12:00 GMT+7

Với sự phổ biến của xét nghiệm ADN cho việc xác định huyết thống và tương lai ứng dụng của xét nghiệm ADN cho thể dục, dinh dưỡng, chăm sóc da và hơn ...

8 lý do cho một xét nghiệm quan hệ cha con ADN

Thứ năm, 01/01/1970, 12:00 GMT+7

Một xét nghiệm quan hệ cha con sử dụng bằng chứng khoa học bao gồm xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con, hoặc mối quan hệ cha mẹ ...