Hủy

Hệ thống phòng Xét Nghiệm

Thứ hai, 06/08/2018, 04:43 GMT+7

Dịch vụ

Thứ hai, 06/08/2018, 09:13 GMT+7

Xét nghiệm ADN

3 bước xét nghiệm ADN

Thứ bảy, 04/08/2018, 07:10 GMT+7

Từ hiểu biết về ADN, các kỹ thuật giải trình tự ra đời và từng bước được ứng dụng để phục vụ cho nhiều mục đích từ cơ bản đến chuyên sâu như ...

Trung tâm xét nghiệm ADN - Giám định gen iLOCI

Thứ bảy, 04/08/2018, 01:40 GMT+7