Hủy

3 bước xét nghiệm ADN

Thứ bảy, 04/08/2018
Từ hiểu biết về ADN, các kỹ thuật giải trình tự ra đời và từng bước được ứng dụng để phục vụ cho nhiều mục đích từ cơ bản đến chuyên sâu như xác định huyết thống, sàng lọc dị tật thai NIPT.....

Từ hiểu biết về ADN, các kỹ thuật giải trình tự ra đời và từng bước được ứng dụng để phục vụ cho nhiều mục đích từ cơ bản đến chuyên sâu như xác định huyết thống, sàng lọc dị tật thai NIPT.....