Hủy

Xét nghiệm ADN có thể cho biết xác suất 100% làm cha?

Thứ ba, 15/01/2019
Nếu tôi được coi là cha đẻ, tại sao kết quả xét nghiệm của tôi cho thấy 99,99% và không phải xác suất tuyệt đối 100% là CHA của đứa trẻ?

Em bé thừa hưởng ADN từ bố mẹ như thế nào?

Di truyền của một đứa trẻ được thừa hưởng từ cha mẹ thành các phần bằng nhau, do đó bộ gen của đứa trẻ được trình bày trong bảng kết quả quan hệ cha con phản ánh 50% ADN được nhận từ mẹ và 50% ADN nhận được từ bố.


 

Để người đàn ông trong xét nghiệm ADN cha con được coi là cha đẻ của đứa trẻ, phải có phải có sự trùng khớp ở các điểm được kiểm tra trong chuỗi ADN của cả hai người, mặc dù có thể ngoại lệ được tạo ra do đột biến gen.

Tại sao xác suất làm cha không bao giờ có thể là 100%?

Khi xem xét khả năng làm cha, các trình tự cụ thể được xem xét và dữ liệu dân tộc được sử dụng để tính xác suất làm cha. Phân tích cần thiết cho xét nghiệm quan hệ cha con là tất cả về thống kê và cách duy nhất một người đàn ông có thể được coi là cha đẻ với xác suất 100% là nếu mọi người đàn ông trên thế giới có cùng dân tộc cũng được thử nghiệm. Tất nhiên, điều này là không thể!

Khái niệm cơ bản về tính xác suất của quan hệ cha con

Chỉ số quan hệ cha con: Xác suất trùng khớp giữa người được cho là cha và con tại mỗi vị trí di truyền có cách tính riêng, được gọi là Chỉ số quan hệ cha con (PI). Sức mạnh của trận đấu tại địa điểm đó được xác định bởi nhiều yếu tố.
Chỉ số quan hệ cha con kết hợp: Chúng tôi thường kiểm tra tối thiểu 24 vị trí di truyền. PI được nhân với nhau để có được cái gọi là Chỉ số quan hệ cha con kết hợp (CPI). Trong ví dụ dưới đây, CPI là 1.716.973.979. Điều này có thể đọc: Người đàn ông được thử nghiệm có khả năng là cha đẻ của 1.716.973.979 lần so với một người đàn ông không liên quan, chưa được kiểm tra có cùng dân tộc.

 


 

Với Chỉ số quan hệ cha con kết hợp, xác suất được tính toán. Chúng tôi đã thiết lập con số đó không bao giờ có thể là 100% trừ khi mọi người đàn ông trên thế giới cũng có thể được kiểm tra. Nhưng chỉ số CPI càng cao thì Xác suất làm cha càng cao. Bất cứ điều gì hơn 99% được coi là kết luận có huyết thống Cha Con.

Nếu có sự không phù hợp ở vị trí di truyền thì sao?


Nếu không có sự trùng khớp tại một (hoặc nhiều) vị trí di truyền được kiểm tra và sự không phù hợp không phải do đột biến đã biết, PI cho vị trí đó là 0%. Điều này có thể kết luận rằng xét nghiệm ra kết quả không có cùng chung huyết thống cha - con.
Nếu ADN của hai cá thể không khớp nhau, thì chúng ta có thể chắc chắn 100% rằng một người đàn ông không phải là cha ruột của một đứa trẻ.

Kết quả xét nghiệm ADN mang tính pháp lý cao?

Xác suất làm cha 99,99% rất mạnh mẽ, đến mức nó thường được chấp nhận làm bằng chứng xác nhận tư cách làm cha trong việc đăng ký khai sinh khi chưa đăng ký kết hôn, thủ tục nhận con tại tòa án, sở tư pháp. Kết quả cuối cùng là: Xác suất xét nghiệm ADN quan hệ cha con 99,99% đủ tính pháp lý để được cho phép (hoặc từ chối) hỗ trợ trẻ em , nhập cư hoặc thậm chí kết án trong vụ án hình sự.